KONSULTATION


Konsultation foregår som åben konsultation, samt efter aftale.

Mandag. tirsdag. torsdag og fredag åben konsultation i tidsrummet 09.00-10.00.
Aftenkonsultation onsdag 16.00-17.30 er med tidsbestilling.

Aftenkonsultationen er forebeholdt patienter med udearbejde, der har vanskeligt ved at møde i dagtiden.

Vær opmærksom på, at åben konsultation kun egner sig til akutte eller nyligt opståede tilstande. Åben konsultation kan IKKE benyttes til kontrol af kroniske sygdomme (diabetes, KOL, forhøjet blodtryk, stofskiftesygdom m fl.)

Til disse kontroller skal der bestilles tid, da der ofte skal tages blodprøver forud.