PERSONALE

Læge Anne Mette Schelde (f 1968)
Speciallæge i almen medicin

  • Læge fra Århus Universitet 1997
  • Speciallæge i almen medicin 2006

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin


     

 

Gry Lorentzen
Konsultationssygeplejerske